ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023 ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023
Quan điểm của Đảng về kiểm soát, ngăn chặn “nhóm lợi ích” ở Việt Nam hiện nay “Nhóm lợi ích” đã tác động mạnh mẽ đến nhiều ngành, lĩnh vực, gây hậu quả nghiêm trọng cho Nhà nước và xã hội. Kiểm soát, ngăn chặn “nhóm lợi ích” trở thành nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ. Đây là công việc ... Xem thêm

Chính trị

Một kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn đã được UBND ... Xem thêm

Người tốt - Việc tốt

Nhờ làm vườn, mỗi năm trung bình gia đình Chi hội trưởng nông dân K’Ðảo (người Châu Mạ), ở xã ... Xem thêm

Học tập và làm theo...

Với quyết tâm xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, thời gian qua, việc triển khai ... Xem thêm

Văn bản mới

Tìm kiếm
Số/Ký hiệuNgàyTrích yếu
218-CV/BTCHU 17/09/2019 Công văn về việc xây dựng, gửi kế hoạch Đại hội các TCCS Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025
741-CV/HU 16/08/2019 V/v tăng cường QLNN đối với các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hôc trợ phát triển KTXH, môi trường trên địa bàn
327-QĐ/HU 25/07/2019 Quyết định ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân của đồng chí bí thư huyện ủy
180-BC/HU 15/07/2019 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
91-KH/HU 05/07/2019 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bi thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
176-BC/HU 28/06/2019 BÁO CÁO KÉT QUẢ TỰKIỂM TRA;PHƯƠNG HƯỚNG KHẮC PHỤC, SỬA CHỮA KHUYÉT ĐIÉM Trong công tác lãnh đạo, tố chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đấy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thưc hiên Chỉ thi 05-CT/TW của Bô Chính tri
714-CV/HU 20/06/2019 v/v triển khai thực hiện quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/8/2018 của BCH Trung ương, Quy định số 07-QĐi/TU ngày 22/5/2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về trách nhiệm nêu gương
88-KH/HU 18/06/2019 Kế hoach tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
172-BC/HU 05/06/2019 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 16/12/2015 về "đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT, nâng cao năng suất chất lượng, giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích và thu nhập cho người dân giai đoạn 2016-2020"
171-BC/HU 05/06/2019 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Trang 1/2Đầu tiên   Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000253705
  •  Đang online: 9
  •  Trong tuần: 481
  •  Trong tháng: 7.301
  •  Trong năm: 64.402