ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023 ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023
Ðạ Huoai sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng In trang
05/06/2019 12:00 SA

Những ngày này về Ðạ Huoai thời tiết khá nóng nực; song, vào các vùng sản xuất của nông dân các xã, thị trấn, ta thấy lòng dịu lại bởi tứ bề mênh mông vườn tược, cây trái trĩu quả. Giao thông từ thị trấn đến các vùng nông thôn thoáng rộng... Ðó là “dấu ấn” sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng nhiệm kỳ 2015-2020 của Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện này.

Chủ trương quyết liệt

Một huyện nghèo “xuất phát điểm” thấp; điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi ít, khó khăn nhiều; làm gì để đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu mới đang đặt ra? Đó là băn khoăn, trăn trở của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể nhân dân, nhất là những người đứng đầu huyện Đạ Huoai.

Ngoài ban hành Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2015 - 2020 với mục tiêu, nhiệm vụ, hệ thống chỉ tiêu sát thực với tình hình thực tế địa phương, Huyện ủy Đạ Huoai còn xác định một số lĩnh vực cốt lõi cần tập trung đột phá. Từ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất ban hành một số nghị quyết chuyên đề chuyên sâu vào các lĩnh vực mũi nhọn, nhằm tạo “sức bật” mới đưa Đạ Huoai phát triển như: NQ số 03 về “Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích và thu nhập cho người dân giai đoạn 2016 - 2020”; NQ số 04 về “Công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Đạ Huoai giai đoạn 2016 - 2020”; NQ số 06 về “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị huyện Đạ Huoai giai đoạn 2017 - 2020”...

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quý Mỵ chia sẻ, Ban Thường vụ Huyện ủy từ việc đánh giá đúng thực trạng về mọi mặt của địa phương; nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, những yêu cầu bức xúc đặt ra và nguyện vọng thiết thân của Nhân dân nên đã thảo luận, bàn bạc và thống nhất ban hành các NQ chuyên đề. Đồng thời, trong quá trình tổ chức thực hiện các NQ, phải theo sát thực tiễn, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp căn cơ phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ. Muốn thực hiện hiệu quả các NQ của Đảng bộ, ngoài thống nhất trong nội bộ, cần phải tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân; phát động các phong trào thi đua của các cấp, các ngành phải gắn với ý thức vượt khó làm giàu của Nhân dân... Đây là kinh nghiệm, tâm huyết, sự quyết liệt của Đảng bộ Đạ Huoai và người đứng đầu trong việc nỗ lực đưa huyện nghèo này phát triển.

Có thể thấy, các NQ chuyên đề của Huyện ủy Đạ Huoai thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt đến việc khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, làm “đòn bẩy” đưa địa phương phát triển toàn diện. Trong đó, trang bị kiến thức KHKT cho nông dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị trên một diện tích, nâng mức thu nhập của người dân; tích cực đẩy mạnh công tác giảm nghèo; tập trung xây dựng nông thôn mới... là những bước đi đúng hướng.

Những kết quả ấn tượng

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Nguyễn Quý Mỵ phấn khởi cho biết, dù mới hơn 3 năm triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện; song, đa số các chỉ tiêu đặt ra trong cả nhiệm kỳ đã đạt trên 90%; trong đó, có những chỉ tiêu vượt khá cao như: thu ngân sách, giảm nghèo, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia...

Theo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ và tình hình KT-XH năm 2018, đến nay, nhiều chỉ tiêu trong NQ đại hội, Đạ Huoai đạt khá cao; cụ thể: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) tăng 9,1%/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 21%/năm (đạt 192,5%); 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và đạt 10 bác sĩ/vạn dân; hộ nghèo giảm mạnh, chỉ còn 2,09%; hộ nghèo DTTS còn 5,23% (giảm 9,06% so với năm 2015); thu nhập bình quân đầu người từ 29 triệu đồng (năm 2014), năm 2018 nâng lên 41,1 triệu đồng/năm...

Những “con số” ấn tượng này đã hiển thị sự quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng bộ, sự điều hành của chính quyền và sự “vào cuộc” đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả của các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn huyện.

Trong đó, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chỉ đạo, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, NQ của Đảng bộ huyện về đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trọng tâm là phát triển các loại cây trồng chủ lực, chuyển đổi một số cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị cao; đặc biệt là việc xác định được bộ cây trồng chủ lực của huyện (điều, sầu riêng, dâu lai) với diện tích 2.200 ha.

Sau hơn 3 năm thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ, Đạ Huoai đã tập trung thực hiện hai khâu đột phá về kinh tế; đó là đẩy mạnh tiến bộ KHKT, nâng cao năng suất chất lượng giá trị sản phẩm và thu nhập người dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, khai thác tối đa nguồn lực để phát triển toàn diện; triển khai các chương trình trọng tâm và các công trình trọng điểm đúng tiến độ, lộ trình. Lãnh đạo huyện khuyến cáo nông dân đưa gần 100% diện tích cây trồng vào tưới nước bằng công nghệ phun tự động; xây dựng “Câu lạc bộ những người thu nhập cao”; xây dựng thương hiệu “Sầu riêng Đạ Huoai”... khuyến khích nông dân làm giàu.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị... được chú trọng; vai trò của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã hội thể hiện rõ nét thông qua các mô hình tiêu biểu, hoạt động hiệu quả như: “Ngày chủ nhật vì môi trường”, 8/8 xã xây dựng Tổ thu gom rác thải, phế phẩm sinh hoạt (hoạt động hoàn toàn tự nguyện); mô hình “Trường học kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp - an toàn” của Phòng GD-ĐT đã triển khai đến 100% trường học trong toàn huyện...

Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp vững mạnh được xác định là nhân tố quyết định, đã tạo “sức bật” mới cho Đạ Huoai. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung triển khai các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp, chất lượng tổ chức cơ sở đảng thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cấp ủy viên; cử cán bộ tăng cường giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn; ban hành các kế hoạch, chương trình công tác hàng năm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ những nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của Ban Thường vụ Huyện ủy, đã góp phần tạo ra diện mạo mới mọi mặt đời sống của Nhân dân Đạ Huoai. Một số lĩnh vực, Đạ Huoai đã bứt phá, trở thành “điểm sáng” khá thuyết phục. Dù rằng, vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn cần tiếp tục nỗ lực thực hiện trong thời gian tới; song, những thành tựu đạt được vừa qua, Đạ Huoai đã tạo “dấu ấn” rất đáng ghi nhận sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

THANH DƯƠNG HỒNG - baolamdong.vn

Lượt xem: 1.503
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000253693
  •  Đang online: 3
  •  Trong tuần: 469
  •  Trong tháng: 7.289
  •  Trong năm: 64.390