ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023 ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023
Huyện ủy Đạ Huoai tổ chức Hội thảo Lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng huyện Đạ Huoai (1945-2015). Thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 03/6/2003 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng”; Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Huoai đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn để tái bản cuốn “Lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng huyện Đạ Huoai (1945-2005)”, xuất bản năm 2006; bổ sung tư liệu giai đoạn 2005-2015, thành cuốn “Lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng huyện Đạ Huoai (1945-2015)”. Xem thêm
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000253672
  •  Đang online: 6
  •  Trong tuần: 448
  •  Trong tháng: 7.268
  •  Trong năm: 64.369