KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN THỤ (04/11/1909-04/11/2019) KỶ NIỆM 102 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (07/11/1917- 07/11/2019) KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY NAM KỲ KHỞI NGHĨA (23/11/1940 -23/11/2019) KỶ NIỆM 199 NĂM NGÀY SINH CỦA PH.ĂNG-GHEN (28/11/1820 - 28/11/2019) KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 -18/11/2019) KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11) KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM (23/11) ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN THỤ (04/11/1909-04/11/2019) KỶ NIỆM 102 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (07/11/1917- 07/11/2019) KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY NAM KỲ KHỞI NGHĨA (23/11/1940 -23/11/2019) KỶ NIỆM 199 NĂM NGÀY SINH CỦA PH.ĂNG-GHEN (28/11/1820 - 28/11/2019) KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 -18/11/2019) KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11) KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM (23/11) ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!
Huyện ủy Đạ Huoai tổ chức Hội thảo Lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng huyện Đạ Huoai (1945-2015). Thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 03/6/2003 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng”; Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Huoai đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn để tái bản cuốn “Lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng huyện Đạ Huoai (1945-2005)”, xuất bản năm 2006; bổ sung tư liệu giai đoạn 2005-2015, thành cuốn “Lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng huyện Đạ Huoai (1945-2015)”. Xem thêm
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000174118
  • Đang online: 13
  • Trong tuần: 1.689
  • Trong tháng: 5.799
  • Trong năm: 16.815