ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023 ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023
218-CV/BTCHU
17/09/2019
Lưu Thế Công
Công văn về việc xây dựng, gửi kế hoạch Đại hội các TCCS Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Công văn về việc xây dựng, gửi kế hoạch Đại hội các TCCS Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000253720
  •  Đang online: 8
  •  Trong tuần: 496
  •  Trong tháng: 7.316
  •  Trong năm: 64.417