ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023 ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023
91-KH/HU
05/07/2019
Nguyễn Quý Mỵ
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bi thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bi thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000253714
  •  Đang online: 12
  •  Trong tuần: 490
  •  Trong tháng: 7.310
  •  Trong năm: 64.411