ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023 ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023
741-CV/HU
16/08/2019
Nguyễn Quý Mỵ
V/v tăng cường QLNN đối với các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hôc trợ phát triển KTXH, môi trường trên địa bàn
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

V/v tăng cường QLNN đối với các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hôc trợ phát triển KTXH, môi trường trên địa bàn

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000244822
  •  Đang online: 9
  •  Trong tuần: 207
  •  Trong tháng: 4.838
  •  Trong năm: 55.519