ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023 ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023
88-KH/HU
18/06/2019
Trần Duy Hường
Kế hoach tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Kế hoach tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Tệp đính kèm
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000222890
  •  Đang online: 12
  •  Trong tuần: 2.799
  •  Trong tháng: 7.718
  •  Trong năm: 33.587