ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023 ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023
714-CV/HU
20/06/2019
Nguyễn Quý Mỵ
v/v triển khai thực hiện quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/8/2018 của BCH Trung ương, Quy định số 07-QĐi/TU ngày 22/5/2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về trách nhiệm nêu gương
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

v/v triển khai thực hiện quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/8/2018 của BCH Trung ương, Quy định số 07-QĐi/TU ngày 22/5/2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về trách nhiệm nêu gương
 

Tệp đính kèm
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000253700
  •  Đang online: 9
  •  Trong tuần: 476
  •  Trong tháng: 7.296
  •  Trong năm: 64.397