ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023 ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023
170-BC/HU
05/06/2019
Trần Duy Hường
Báo cáo só kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 04/5/2016 về " Công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Đạ Huoai giai đoạn 2016-2020"
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Báo cáo só kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 04/5/2016 về " Công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Đạ Huoai giai đoạn 2016-2020"
 

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000205778
  •  Đang online: 7
  •  Trong tuần: 2.093
  •  Trong tháng: 6.025
  •  Trong năm: 16.475